Shamballa náramky

Shamballa náramky jsou v současnosti velmi oblíbeným módním doplňkem, který je navíc opředen tajemstvím o svém původu. Tento náramek má magické vlastnosti a symbolický význam.

Název Shamballa je vlastně vytvořen z původního slova Shamballa. Inspirací je nepochybně fascinující Západ, Tibet a bájné místo v nitru Asie s názvem Shamballa. Proto v designu náramku můžeme najít inspiraci modlitebními korálky z hematitu, který používají buddhisté při meditaci. 

Pojem Shamballa lze vyložit třemi různými způsoby. Za prvé jako již zmiňovaný název legendárního království, které bylo centrem vzdělanosti, míru a prosperity. Bylo to místo, kde vládli soucitní moudří vládci vzdělanému osvícenému lidu. Království Shamballa se má nacházet někde v hloubi Asie a nikdo vlastně neví přesně kde.

Shamballa může být ale také chápáno jako skryté místo v těle či duši. Shamballa je pro Tibeťany synonymem pro zdroj štěstí. Není pro ně důležité, jestli takové království doopravdy existuje, protože na legendu nahlížejí jako na návod k osvícenému způsobu života. Abychom byli takového způsobu života doopravdy schopni, musíme ale nejprve pochopit, co my můžeme nabídnout druhým. Proto je základem tradice Shambally nebát se toho, kdo ve skutečnosti jsme. Nebát se nahlédnout bez předsudků a strachu do svého nitra a s určitým smířením a pokorou přijmout sama sebe. Toto je definice statečnosti: nebát se sama sebe. To je dùvod proč je cesta Shambally cestou bojovnictví.

Posledním způsobem, jak je možné na Shamballu nahlížet, je jako na legendu obsaženou v meditačních textech s názvem Kalachakra. Jedná se o text, který je napsán v sanskrtu a obsahuje soubor učení a praktik Tantrického Buddhismu.

Pokud se rozhodnete, že si náramek koupíte, můžete ho nosit jen jako ozdobu zápěstí, ale můžete ho také nosit společně s vědomím, že jeho vznik je inspirován nematerialistickým pohledem na svět. Tento pohled, na rozdíl od tradice Západu, který má ve středu zájmu sebe sama a vlastní zájmy a potřeby, je upřen na to, co já jako člověk, můžu dát ostatním.

Vybrat si Shamballa náramek můžete v obchůdku Šperky od Weverky.